Experts
Dr. Shaosheng Jin

1.jpg

Professor of Agribusiness, deputy dean of China Academy for Rural Development

Zhejiang University© 2020 Zhejiang University